Kwaliteitskeurmerk

Praktijk Huisartsen Zuid is geaccrediteerd

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt wordt gevraagd via enquetes. Elk jaar komt er iemand van de NPA langs om te controleren of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en verbeteringen doorvoert. Zo proberen we continu te zorgen dat de kwaliteit goed is.